Rozumieme nadaným - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2024
TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA DSA V PREŚOVE PRIVÍTALA NA SVOJEJ PÔDE NADANÉ A TALENTOVANÉ DETI. USKUTOČNILO SA TAM FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZŠ PREŠOVSKÉHO KRAJA.
Máj 2024
FINÁLE TALENTOV V PREŠOVE
VEĽKOLEPÉ FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PREŠOVSKÉHO KRAJA SA USKUTOČNÍ DŇA 28. MÁJA 2024 NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PU V PREŠOVE USKUTOČNIL ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. SEMINÁR PRINIESOL ZAUJÍMAVÉ TÉMY A ŠPIČKOVÝCH PREDNÁŠAJÚCICH.
Máj 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DVANÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU V PREŠOVE 220 FINALISTOV Z CELÉHO SLOVENSKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Rozumieme nadaným

Aktivity
Iniciatíva Rozumieme nadaným oslovuje nadané deti už päť rokov

Začiatkom augusta 2020 sme oslávili päť rokov fungovania celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorá zastrešuje projekty výchovy a vzdelávania nadaných detí.
Začali sme v roku 2015, kedy sme projekty určené nadaný deťom/žiakom predstavili na Ministerstve školstva, vedy, techniky a športu Slovenskej republiky. Zamerali sme sa na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zvlášť žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Počas realizácie jednotlivých projektov pribúdali každoročne ďalšie – nové. Spoločne s obrovským záujmom o tieto aktivity vzrástol počet detí, ktoré sa zapojili,“ uviedol Ľuboš Lukáč, koordinátor projektu z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Logicky myslieť nadaných baví
Medzi najväčšie projekty Rozumieme nadaným patrí Logická olympiáda. Súťaž je určená intelektovo nadaným žiakom z celého Slovenska a každoročne sa do nej zaregistruje viac ako 2 500 nadaných detí. Veľkolepé finálové kolo sa koná na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Okrem súťaže čaká na deti zaujímavý Večer talentov a po náročnom testovaní logického myslenia zábavný workshop. Nemenej atraktívnou je súťaž logiky pre predškolákov. Deťom je určená Malá logická olympiáda. Záujem o súťaž je obrovská a tisícky detí teší certifikát, ktorý si lúštením neľahkých úloh vybojujú. Regionálne pole zasa každý rok vypĺňa súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš. So súťažou pre žiakov druhého stupňa ZŠ nám organizačne veľmi pomáha mesto Prešov. Rozvoj logického myslenia je dôležitý na stretnutiach nadaných detí, ktoré sú súčasťou nami organizovaných logických sústredení. Počas tých rokov sa sústredení (okrem prešovských nadaných detí) zúčastnili stovky detí zo Sabinova, Humenného, Bardejova, či Spišskej Novej Vsi. Stretnutia sú nezabudnuteľné a lúčenie je naozaj ťažké. Ako prví na Slovensku sme umožnili nadaným deťom vyskúšať si testovanie prostredníctvom Fort IQ – logických úloh z dielne českého Centra nadání.

Umelcom sú určené ďalšie projekty
Mladým fotografom sú určené projekty Spoznávame Vysoké Tatry, Výlety za poznaním – Umenie a kultúra, Spoznávame Prešovský kraj, Šariš Tour, Výlety „za päťku“ a ďalšie. Ich súčasťou bolo spoznávať, naučiť sa fotografovať, zdokumentovať, obohatiť o nové informácie. Nechýbalo množstvo výletov na zaujímavé miesta, či návšteva rôznych miest v našich veľhorách, oku lahodiacich miest na Slovensku. A napokon obľúbené výlety „poza školu“, keď sme cestovali po regióne Šariša. Fotografické diela sú súčasťou webových stránok Rozumieme nadaným. Nádherné fotografie sme zapojili do celoslovenskej fotografickej súťaže pre deti Fotografia očami detí. Medzi najkrajšie zážitky mladých fotografov patrí účasť na natáčaní pokračovania úspešnej filmovej rozprávky Perinbaba. Na pozvanie samotného režiséra Juraja Jakubiska sme sa krásneho zážitku zúčastnili dvakrát.
O tom, že fotografia nie je jedinou obľúbenou aktivitou nadaných, svedčí množstvo projektov zameraných na čitateľskú gramotnosť, prácu s textom, výtvarné umenie, hudobné talenty. Obrovský priestor venuje iniciatíva rozvoju čitateľských schopností. Nechýbajú každoročné projekty, v ktorých „ide nielen o čítanie“. S obľubou spoznávame predovšetkým slovenských spisovateľov a slovenskú literatúru, určenú deťom. Akceptovateľnú rozprávku pre inteligentnejšie deti Šľahačková princezná sme priblížili naj dielom Pavla Hammela. Nesmrteľný príbeh malého filozofa, ktorý spadol na Zem z asteroidu B 612 – Malý princ (s množstvom ďalších aktivít) priniesla priekopnícka audiokniha, v ktorej texty zo Saint-Exupéryho knihy do čarovnej hudby Henricha Leška číta Richard Müller. S Richardom sme sa napokon stretli aj osobne počas jeho koncertu.
Veľkolepým bol „zahraničný“ projekt Po stopách Charlesa Dickensa, ktorý sme zvládli za podpory veľvyslancov Slovenskej republiky v zahraničí. Vďaka tomu máme aj vari najväčšiu zbierku Dickensových diel v rôznych jazykoch. Putovanie dejinami sme priblížili čítaním povestí, ktoré sme doplnili výletmi na miesta spomínanými v samotných povestiach. Ruskú literatúru spoznávali nadaní čítaním rôznych ruských rozprávok. Nechýbali obľúbené cestovateľské príhody Nilsa Holgersona, Dievčatko so zápalkami, V znamení Troch pátračov, či úsmevné zážitky Macha a Šebestovej. Zahraničnú literatúru reprezentoval aj Rozprávkový príbeh o tajomnej lodi.
Klub, aký nemá na Slovensku páru
Pre nadané deti sme ako prví na Slovensku založili Klub nadaných detí. Jeho cieľom je podchytiť skupinu nadaných detí už v ranom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Klub je určený intelektovo nadaným deťom, deťom nadaným matematicky, či lingvisticky, deťom s bystrou úvahou, deťom hravým a ochotným rozširovať si obzory všetkými smermi. Nábor do klubu prebieha každoročne začiatkom školského roka. Spravidla v priebehu niekoľkých dní je registrácia z dôvodu obsadenosti ukončená. Prijímame päťdesiat detí a stretávame sa jedenkrát do týždňa. Uskutočnilo sa množstvo stretnutí s bohatým programom a väčšinou za účasti cenných hostí. V klube prejavujeme záujem o každého člena.

Zdravie na prvom mieste
Obľúbenými sú projekty zamerané na zdravý životný štýl. Tých sme realizovali neúrekom: Do školy bez desiaty, Žime zdravo, Zdravé raňajky, Mať čisté ruky nie je veľká veda a ďalšie. Projekty sa stali súčasťou vyučovania na mnohých školách a priestor dostali aj formou mimoškolských aktivít, projektov, súťaží. Tieto projekty sme vždy realizovali za účasti odborných garantov, medicínskych reprezentantov, lekárov a na slovo vzatých odborníkov.

Spolupráca s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným výrazne spolupracuje s prešovskou Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity. Okrem spomínaného finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov spolupracujeme pri organizovaní odborného seminára Rozumieme nadaným. Ten je určený učiteľom, odborným zamestnancom centier výchovného poradenstva, rodičom detí a v neposlednom rade študentom – budúcim učiteľom. Na pôde fakulty oceňujeme učiteľov a odborných zamestnancov plaketou Rozumieme nadaným za prínos do výchovy a vzdelávania nadaných detí/žiakov. Spoločne taktiež organizujeme odborný seminár pre učiteľov Žiak so všeobecným intelektovým nadaním v podmienkach základnej školy a odborný seminár pre študentov VŠ Učíme nadaných žiakov.
Čo bude ďalej?
Projektov pre nadaných žiakov, ktoré sme realizovali, je ešte viac, než dosť. Založili sme tradíciu v majstrovstvách nadaných žiakov (napr. v násobení a delení), projekty zamerané na rozvoj (napr. priestorovej predstavivosti), súťaže a obohacujúce vyučovanie (napr. s magnetickými hračkami, konštrukčnými hračkami, robotickými strojmi, či kockami lega). Samozrejmosťou sa stali rôzne ďalšie projekty ako Vedecká výprava mladých vedcov s možnosťou dostať titul Učeň alebo Tovariš. Správnu výslovnosť precvičujeme už od prvého ročníka v  logopedických cvičeniach, cvičeniach nápravy a rozvoja reči.
Medzi obľúbené patria naše zahraničné výlety za spoznávaním Európskej únie. Niekoľkokrát sme navštívili Európsky parlament v Štrasburgu a Európsky súdny dvor pre ľudské práva. Na tieto podujatia ostali deťom úžasné spomienky, ktoré ich obohacujú a zväčšujú rozhľad. Podujatia ich učia samostatnosti, zrelosti a pomáhajú precvičiť si komunikáciu v cudzom jazyku.

V novom ročníku Rozumieme nadaným plánujeme portfólio projektov ešte rozšíriť. Našou snahou je zaujať ďalšie nadané deti, školy, učiteľov a rodičov žiakov. Opäť podnikneme niekoľko „tajných výprav“ priamo za nadanými z celého Slovenska.
Už teraz sa máte na čo tešiť!
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah