Šanca prihlásiť nadané deti do klubov je tu opäť! - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Január 2023
PUTOVANIE KRAJINOU
PO ZDOLANÍ VŠETKÝCH SLOVENSKÝCH POHORÍ A VYDAJI SVOJEJ (KNIŽNEJ) DCÉRY O PUTOVANÍ ČAROKRÁSNOU KRAJINOU POD TATRAMI SOM PRIJAL POZVANIE NA PÔDU KLUBU NADANÝCH DETÍ V PREŠOVE.
Január 2023
ÚSPEŠNÝ ROK 2022
NADANÍ OSLÁVILI V UPLYNULOM ROKU NIEKOĽKO JUBILEÍ! DESIATKU ÚSPEŠNÝCH ROČNÍKOV LOGICKEJ OLYMPIÁDY I PRVÉHO KLUBU NADANÝCH DETÍ NA SLOVENSKU. A MNOŽSTVO ĎALŠÍCH ÚSPECHOV...
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Január  2023
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
NAJVÄČŠIA CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHLA TENTORAZ TAKMER DVE A POL TISÍCKY ÚČASTNÍKOV. ŽIACI ZŠ A OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ UŽ LADIA FORMU NA 11. ROČNÍK.
December 2022
MALÝ PRINC
V ROKU 1996 SA KULTOVEJ KNHY A. SAINT-EXUPÉRYHO CHOPILI HUDOBNÍK HENRICH LEŠKO A SLOVENSKÝ SPEVÁK RICHARD MÜLLER.  Z DIELA VYCHÁDZAJÚ TVORIVÉ ÚLOHY PROJEKTU MALÝ PRINC.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Šanca prihlásiť nadané deti do klubov je tu opäť!

Aktivity
Šanca prihlásiť nadané deti do klubov je tu opäť!

V Prešove aktuálne pôsobia dva Kluby nadaných detí. Jeden z nich oslávi v septembri desiate výročie svojho vzniku, bol prvým na Slovensku!
V Prešove majú nadané deti dve možnosti
V priestoroch Základnej školy na Šmeralovej ulici 25 pôsobí prvý klub nadaných detí na Slovensku. V školskom roku 2022/23, presnejšie v septembri, oslávi desať rokov svojho fungovania. Klub nadaných detí jestvuje v prenajatých priestoroch „Šmeralky“ a funguje ako samostatná mimoškolská činnosť pre intelektovo nadaných žiakov, ktorá patrí medzi projekty iniciatívy Rozumieme nadaným. Najstarší Klub nadaných detí na Slovensku vedú prešovskí učitelia Ingrid Storinská, Juliána Sedláková a Ľuboš Lukáč.
Druhý prešovský klub pre nadané deti vyrástol v Súkromnej základnej škole DSA na Mukačevskej ulici 1. Na starosti ho má učiteľ a zakladateľ spomínanej iniciatívy Ľuboš Lukáč.
Stretnutia členov klubov nadaných detí v Prešove sa uskutočňujú zdarma. Deti na registráciu do klubov nepotrebujú dokonca ani vzdelávací poukaz.

Ako zaregistrovať dieťa
Do oboch spomínaných klubov sa bude dať zaregistrovať od 31. augusta tohto roku. Klub je určený pre nadaných školákov z Prešova a okolia. Rodičia si potrebujú stiahnuť tlačivo z webstránky www.nadanedieta.sk, a to podľa toho, do ktorého z dvoch klubov chcú svoje dieťa prihlásiť. Tlačivo je potrebné vypísať a jeho sken zaslať emailom na adresu nadanedieta@gmail.com. Ak deti niektorú zo škôl, prevádzkujúcich klub nadaných navštevujú, stačí, ak ich rodičia odovzdajú vyplnené tlačivo triednemu učiteľovi dieťaťa.
Maximálna kapacita detí v každom klube je 30. Keďže organizátori opäť predpokladajú veľmi veľký záujem, registrácia bude trvať približne jeden školský týždeň.
Slovenské kluby a ich organizátori
Kým v Českej republike jestvuje viac ako 50 klubov pre nadané deti, na Slovensku je ich zatiaľ podstatne menej. Po prešovskom klube vznikli postupne ďalšie, napríklad v Banskej Bystrici, Humennom, Bardejove, či Sabinove.
Organizátorom prešovských klubov je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Klub nadaných detí patrí pod projekty a aktivity iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorej koordinátorom je Ľuboš Lukáč, odborník a metodik pre vzdelávanie nadaných. Ľuboš Lukáč pôsobí tiež ako špeciálny pedagóg a učiteľ základnej školy.


Čo deti v kluboch nadaných zažijú
Kluby nadaných detí sú určené pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky, či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi. Ambíciou organizátorov v kluboch nadaných je rozvoj intelektu prostredníctvom rôznych činností. K tomu slúžia tímové hry, exkurzie, experimentovanie a bádanie. Účelom klubov je tiež podchytiť skupinu nadaných detí v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Pre členov klubov je pripravený bohatý program. Deti skúmajú, experimentujú, riešia logické úlohy, zameriavajú sa na rozvoj všetkých druhov nadania, precvičujú čitateľskú i finančnú gramotnosť a stretávajú sa s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah