Siedmakov a ôsmakov preverili úlohy Logickej olympiády - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Október 2023
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
TROJDŇOVÉ LOGICKÉ SÚSTREDENIE NADANÝCH DETÍ (ŽIAKOV ZŠ) SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.-5. NOVEMBRA 2023 V PROSTREDí POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. INFORMÁCIE NA STRÁNKE NADANEDIETA.SK.
November 2023
PREDNÁŠKA O BIODIVERZITE
SVETOM VEDY POČAS STRETNUTIA KLUBU NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE SPREVÁDZALA JEHO ČLENOV ODBORNÁ ASISTENTKA RNDr. BEÁTA BARANOVÁ, PhD.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2023
ROZUMIEME NADANÝM 2023/24
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 OPÄŤ MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ. REGISTRUJTE DETI/ŠKOLY.
November 2023
NADANÉ DETI VYSOKOŠKOLÁKOM
V NOVEMBRI 2023 SA V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU POD ZÁŠTITOU KATEDRY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PF PU V PREŠOVE USKUTOČNILA PREHLIADKA ROČNÍKOVÝCH PRÁC NADANÝCH DETÍ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Siedmakov a ôsmakov preverili úlohy Logickej olympiády

Aktivity
Siedmakov a ôsmakov preverili úlohy Logickej olympiády

Logické myslenie pracovalo na plné obrátky na Základnej škole Bajkalská v Prešove. Iniciatíva Rozumieme nadaným na druhom stupni predstavila projekt, zameraný na rozvoj logického myslenia.
Súčasťou tímu bola školská špeciálna pedagogička
Hlavným stanom iniciatívy Rozumieme nadaným je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Iniciatíva ponúka žiakom a školám plejádu projektov. Každoročne tiež organizuje netradičnú olympiádu, pozostávajúcej z logických úloh. Svoje intelektové schopnosti a logiku si pri nej v decembri vyskúšali žiaci 7. a 8. ročníka základnej školy na Bajkalskej ulici v Prešove. Súčasťou tímu, ktorý aktivitu pripravil a zrealizoval, bola školská špeciálna pedagogička Alena Kažimírová.

Slovo dostal matematický a priestorový úsudok
Siedmaci a ôsmaci spoločne s učiteľom, špeciálnym pedagógom a autorom populárnej Logickej olympiády Ľubošom Lukáčom riešili súbor logických úloh zameraných na logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie. „Zaujímavé úlohy preverili schopnosť žiakov spolupracovať, prijímať riešenia, spolupodieľať sa na ich hľadaní a v neposlednom rade zvládať techniky individuálnej i skupinovej práce,“ priblížil Ľuboš Lukáč.

Postup a riešenia je potrebné zdôvodniť
Riešenie netradičných a logických úloh prinieslo podľa slov skúseného pedagóga zábavu, oddych a množstvo rôznych postupov. „Rozvíjanie logického myslenia je – a zvlášť pre deti - veľmi dôležité, pretože človek s logickým myslením zostáva otvorený pre nové myšlienky. Dokáže svoje myslenie meniť a pozerať sa na situácie z viacerých uhlov pohľadov,“ vysvetlil Ľ. Lukáč.
Zaujímavá vyučovacia hodina nebola iba o riešení úloh. Dlhodobým úsilím iniciatívy Rozumieme nadaným je, aby sa deti učili svoje riešenia i zdôvodňovať a pri práci a svojich postupoch argumentovali.
Projekty sú na školách neobyčajne populárne
Iniciatíva Rozumieme nadaným je autorom množstva projektov pre žiakov, školy a pedagógov, ktoré sa tešia veľkej obľube. Huncút v regióne Šariš monitoruje regionálnu kultúru a zvyky. Jedinečné tvory prinášajú neuveriteľné fakty o zvieratách. Veľký záujem je tradične o Logickú olympiádu so všeobecným intelektovým nadaním, ktorej finále sa koná na pôde Prešovskej univerzity. Tisícky predškolákov sa zúčastňujú Logickej olympiády pre najmenších. Projekt Logopédia na škole na tréning neohybných jazýčkov je možné realizovať takisto online formou. Sebaúctu a sebaovládanie si žiaci osvojujú pomocou projektu Si hviezda! Pre pedagógov, ktorých zaujíma problematika intelektovo nadaných detí, sú určené odborné semináre.

Nadaní spoznávajú aj slovenskú prírodu
S exkurziou po Slovensku je spojený projekt Slovensko v kocke. Talent základných škôl regiónu Šariš máva finále v zasadačke Mestského úradu v Prešove. Trojdňovým pobytovým podujatím je Logické sústredenie, s nenáročnou turistikou je spojený Mladý fotograf, či Spoznávame Vysoké Tatry.
O tieto a ďalšie projekty z portfólia Rozumieme nadaným je zo strany škôl nemalý záujem a pre rok 2023 sú v týchto chvíľach už takmer úplne obsadené.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah