Talent základných škôl Prešovského kraja - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Apríl 2024
VEČER TALENTOV
PODUJATIE URČENÉ FINALISTOM CELOSLOVENSKÉHO KOLA LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ. NA VEČER TALENTOV UŽ NIE JE MOŽNÁ REGISTRÁCIA - OBSADENÉ SÚ VŠETKY MIESTA.
Máj 2024
FINÁLE TALENTOV V PREŠOVE
VEĽKOLEPÉ FINÁLOVÉ KOLO SÚŤAŽE TALENT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PREŠOVSKÉHO KRAJA SA USKUTOČNÍ DŇA 28. MÁJA 2024 NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Apríl 2024
OS ROZUMIEME NADANÝM
15. MÁJA 2024 SA NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE USKUTOČNÍ ODBORNÝ SEMINÁR ROZUMIEME NADANÝM. PROGRAM SEMINÁRA NÁJDETE NA STRÁNKE. POZÝVAME :)
Máj 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
DVANÁSTY ROČNÍK POPULÁRNEJ LOGICKEJ OLYMPIÁDY INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ PRITIAHOL NA PREŠOVSKÚ UNIVERZITU V PREŠOVE 220 FINALISTOV Z CELÉHO SLOVENSKA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Talent základných škôl Prešovského kraja

Aktivity
Prešov bude hľadať talenty základných škôl

PREŠOV – Do súťaže, ktorá má osloviť talentované deti z Prešovského kraja, sa bude dať prihlásiť od pondelka 8. apríla. Podujatie organizujú tri subjekty a ako tradične prebehne v dvoch vekových kategóriách.
Vlastný pomyselný ring budú mať mladší i starší
Registrovať sa do súťaže je možné od 8. do 18. apríla 2024 prostredníctvom registračného formuláru na stránke www.nadanedieta.sk. Zúčastniť sa jej môžu žiaci základných škôl Prešovského kraja, a to v dvoch súťažných kategóriách: žiaci 3. - 4. ročníka základnej školy a žiaci 5. - 9. ročníka základnej školy.
Autorom súťaže talentov je učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd a odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí Ľuboš Lukáč. Organizátormi Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove, Iniciatíva Rozumieme nadaným a Súkromná základná škola DSA v Prešove. Súťaž patrí do portfólia projektov a aktivít Iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorá sa venuje nadaným deťom celého Slovenska.

Finále predchádzajú školské kolá
Po registrácii v súťaži prídu na rad školské kolá, ktoré preveria logické myslenie. Úspešní žiaci – finalisti sa potom 28. mája stretnú vo finálovom kole talentov. Uskutoční sa na Súkromnej základnej škole DSA v Prešove, kde okrem logického myslenia prebehne previerka ďalších oblastí nadania: komunikačných zručností, priestorovej predstavivosti, tvorivosti, či všeobecného prehľadu.
Kým v školských kolách súťažia deti samostatne v 3. - 4. ročníku a v 5. - 9. ročníku a postupujú za svoju kategóriu do finálového kola, vo finálovom kole postupujúci z prvého stupňa spolu s postupujúcimi za druhý stupeň tvoria tím a úlohy riešia spoločne za školu,“ uviedol ako zaujímavosť autor súťaže Ľuboš Lukáč.


Súťaž sa rozrástla na celý kraj
Talent základných škôl Prešovského kraja nahradil úspešný formát s pôvodným názvom Talent základných škôl regiónu Šariš. „Dôvodom zmeny názvu súťaže je možnosť zapojenia základných škôl z celého kraja, teda nielen z regiónu Šariš a tiež záujem škôl o registráciu detí,“ uviedol Ľuboš Lukáč.
Cieľom obľúbenej súťaže je vyhľadávanie a podpora nadaných a talentovaných detí, podpora detí, ale aj odborná, či metodická podpora učiteľov – školských koordinátorov súťaže pri vyhľadávaní a podpore nadaných a talentovaných detí v školskom prostredí (na základnej škole),“ vysvetlil.

Odmenou bude takisto zápis do Galérie talentov
Po úspešnej registrácii súťažiacich bude všetkým základným školám k dispozícii testovací súbor. Organizátor Talentu základných škôl Prešovského kraja doručí testy školského kola elektronickou formou. Základná škola musí testy podľa pokynov organizátora vytlačiť a zrealizovať testovanie a vyhodnotenie.
Žiakov, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, čaká zápis do Galérie talentov, sladká odmena a balíček darčekov: knižné odmeny, filmové prekvapenia, hlavolamy, rébusy, diplom, či medaila.

Dôležité informácie pre školy

- súťaž je určená pre základné školy Prešovského kraja,
- súťažné kategórie: žiaci 3.-4. ročníka ZŠ, žiaci 5.-9. ročníka ZŠ,
- škola musí registrovať žiakov do oboch súťažných kategórií,
- počet súťažiacich (za jednotlivé kategórie) je na rozhodnutí školy,
- vo finálovom kole súťažia obe kategórie spoločne - tvoria 1 súťažný tím,
- registrácia prebieha od 8. apríla do 18. apríla 2024 - registračný formulár,

Školské kolá súťaže
- testovací súbor pre obe súťažné kategórie posielame od 24. apríla 2024,
- súčasťou testu sú pokyny pre školských koordinátorov,
- zo školského kola postupujú 2 súťažiaci z každej súťažnej kategórie,
- spoločne postúpia 4 žiaci za školu (2x za každú kategóriu),
- školské kolo sa musí uskutočniť do 15. mája 2024,
- mená postupujúcich posiela školský koordinátor do 18. mája 2024,

Finálové kolo súťaže
- sa uskutoční dňa 28. mája 2024 na SZŠ DSA v Prešove,
- súťažiaci sa stretnú v 1 súťažnom kole,
- súťažia tzv. školský tím - zložený z postupujúcich,
- pre učiteľov (školských kooridnátorov) máme pripravený program,
BUDE PREKVAPKO :)

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte emailom: nadanedieta@gmail.com alebo telefonicky: 0918 640 971 (autor a orgranizátor súťaže PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD.)
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah