V Prešove otvoria ďalší Klub nadaných detí - Nadané dieťa

Nadané dieťa
September 2021
KLUB NADANÝCH DETÍ
OD 3. SEPTEMBRA 2021 JE SPUSTENÁ REGISTRÁCIA DO DVOCH PREŠOVSKÝCH KLUBOV NADANÝCH DETÍ. ODPORÚČAME VÁM ZAREGISTROVAŤ DETI ČO NAJSKÔR. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ.
September 2021
PRVÉ STRETNUTIE KND
STRETNUTIE ŠKOLÁKOV Z KLUBU NADANÝCH DETÍ SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DSA V PREŠOVE BOLO VENOVANÉ ROZVÍJANIU LOGICKÉHO MYSLENIA A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
September 2021
ROZUMIEME NADANÝM
INTELEKTOVO NADANÝM DEŤOM SA DNES NA SLOVENSKU VENUJÚ NAJMÄ ZAPÁLENÍ PEDAGÓGOVIA. MNOHO PROJEKTOV PRE TÚTO SKUPINU MLADÝCH PRINÁŠA INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM.
August 2021
PROJEKTY 2021/2022
CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

V Prešove otvoria ďalší Klub nadaných detí

Aktivity
V Prešove otvoria ďalší Klub nadaných detí

Nadané deti tak dostanú nový priestor na rozvoj svojich výnimočných schopností. Priložiť ruku k dielu je pripravených viacero odborníkov. Hlavným mentorom klubu bude PaedDr. Ľuboš Lukáč, ktorý sa intelektovo nadaným deťom venuje dlhodobo.
Odpália to v septembri
Prvé stretnutia Klubu nadaných detí sú naplánované v septembri, teda začiatkom nového školského roka 2021/2022. Práca s nadanými v rámci tohto útvaru bude predstavovať mimoškolská starostlivosť o nadaných žiakov. Kluby nadaných detí združujú deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi. „Účelom Klubu nadaných detí bude podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Pre členov klubu je pripravený bohatý program, ktorý bude monitorovať rozmanitosť detských záujmov,“ hovorí špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí  a zároveň autor celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným PaedDr. Ľuboš Lukáč. Okrem mnohých aktivít čakajú deti pravidelné  stretnutia so známymi osobnosťami kultúrneho a spoločenského života.

Ďalšie benefity pre nadaných
Sídlom nového klubu bude Súkromná základná škola DSA v Prešove. „V rámci aktivít Klubu nadaných detí sme pripravení riešiť aktuálne problémy spoločnosti, logické a spoločenské hry, rozvíjať intelektové a výtvarné schopnosti detí, organizovať prednášky na rôzne témy, exkurzie a stretávať sa s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života,“ opísala náplň práce klubu riaditeľka školy PaedDr. Zuzana Perželová. Registrácia do „nového“ Klubu nadaných detí odštartuje začiatkom nového školského roka. Vzdelávanie na škole je bezplatné, prváci dokonca dostanú pomôcky zdarma. Dôležitou zaujímavosťou je vzdelávanie intelektovo nadaných detí v nasledujúcom školskom roku 2021/2022. „V našom meste máme množstvo nadaných detí, možno aj neobjavených talentov, ktorým treba dať príležitosť a vzdelávať ich v podmienkach, ktoré nepopierateľne patria nadaným deťom,“ uviedla riaditeľka školy. „Na vytváraní podmienok pre vzdelávanie nadaných a talentovaných detí pracujeme dlhodobo. Máme kvalifikovaný a skúsený pedagogický zbor, kvalitný výchovno-vzdelávací program a odborné poradenstvo - školský logopéd, školský špeciálny pedagóg, metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov.
Spolupráca s iniciatívou Rozumieme nadaným
Škola dlhodobo spolupracuje s celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným. Iniciatíva sa venuje intelektovo nadaným deťom prostredníctvom rôznych projektov. Organizuje logické sústredenia, súťaže zamerané na čitateľskú gramotnosť, Logickú olympiádu pre nadané deti, Logickú olympiádu pre najmenších, Večer talentov a ďalšie. Taktiež odborné semináre Rozumieme nadaným, určené učiteľom, odborným zamestnancom poradenských zariadení (psychológom, špeciálnym pedagógom), či rodičom detí, študentom vysokoškolského štúdia pedagogického smeru. Organizátorom iniciatívy Rozumieme nadaným je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Mimoškolské vzdelávanie nadaných detí po prvýkrát na Slovensku – v Prešove!
Prvý Klub nadaných detí na Slovensku vznikol v roku 2013. Súkromná iniciatíva učiteľov, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí, sa stala mimoriadne úspešnou. Projekt zaujal postupne aj v ďalších slovenských mestách, kde začali svoju činnosť ďalšie kluby určené nadaným deťom. V súčasnosti nájdete Klub nadaných detí v Sabinove, Humennom, Banskej Bystrici a v novom školskom roku pribudne ďalší (v poradí už druhý) v Prešove.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah