Vyhrali materské školy v Bardejove, Trenčianskych Tepliciach a Moste pri Bratislave - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Júl 2020
LETNÍ REBELI
DOBRODRUŽNÝ FILM V SLOVENSKO-NEMECKEJ KOPRODUKCII PRINÁŠA PRÁZDNINOVÉ PRÍBEHY JONÁŠA, JEHO DEDA BERNARDA, JONÁŠOVEJ KAMARÁTKY ALEX A ĎALŠÍCH HRDINOV.
August 2020
NADANÉ DIEŤA
NA STRÁNKE NÁJDETE PODCAST VÚDPaP: MÁTE MIMORIADNE NADANÉ DIEŤA? PODCAST O TOM, KEDY JE DIEŤA MIMORIADNE NADANÉ. RADÍ PSYCHOLÓG VLADIMÍR DOČKAL, PÝTA SA DARINA MIKOLÁŠOVÁ.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2020
ROZUMIEME NADANÝM
ZAČIATKOM AUGUSTA 2020 SME OSLÁVILI PÄŤ ROKOV FUNGOVANIA CELOSLOVENSKEJ INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM, KTORÁ ZASTREŠUJE PROJEKTY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NADANÝCH DETÍ.
August 2020
GÉNIUS A UMELEC
KAŽDÉ DIEŤA JE GÉNIUS A UMELEC. ODVÁŽNE TVRDENIE, ČO POVIETE? MOŽNO STAČÍ LEN ZMENIŤ UHOL POHĽADU, MOŽNO STAČÍ TOTO TVRDENIE LEN PRIPUSTIŤ A POSTUPNE GÉNIA SVOJHO DIEŤAŤA PREBUDIŤ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Vyhrali materské školy v Bardejove, Trenčianskych Tepliciach a Moste pri Bratislave

Aktivity
Vyhrali materské školy v Bardejove, Trenčianskych Tepliaciach a Moste pri Bratislave

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným odštartovala v tomto roku piaty ročník súťaže Malá logická olympiáda. Do súťaže sa zapojilo viac ako 1500 predškolákov z celého Slovenska. Spomedzi všetkých zapojených materských škôl organizátori odmenili „škôlky“, ktoré získavajú kompletnú sadu pracovných zošitov pre predškolákov.
Malá logická olympiáda je súťaž určená deťom predškolského veku. Testovací súbor jednoduchých i zložitejších úloh preveril logické myslenie, pamäť, tvorenie pojmov i precvičovanie motoriky. Každý súťažiaci získal certifikát!

Logické úlohy riešili predškoláci online formou so svojimi učiteľkami spoločne s ostatnými deťmi v prostredí materských škôl, ale aj v domácom prostredí (nezaregistrovaní súťažiaci) spoločne so súrodencami a rodičmi. Testovací súbor logických úloh olympiády predškolákov si môžete aj naďalej stiahnuť na stránke súťaže, spoločne s certifikátom o absolvovaní Malej logickej olympiády.

V školskom roku 2019/2020 pripravili organizátori súťaž pre zaregistrované materské školy. Podmienky zapojenia sa do súťaže boli jednoduché. Uskutočniť olympiádu a informovať organizátorov o priebehu, príp. zdokumentovať fotografiou malých riešiteľov. Spomedzi všetkých materských škôl, ktoré splnili podmienky súťaže, vyžrebovali vyhlasovatelia súťaže tri materské školy. Sú to: Materská škola, Komenského 47 v Bardejove, Materská škola, Ul. Štvrť SNP 75 v Trenčianskych Tepliciach, Materská škola, 29. augusta 384 v Moste pri Bratislave.
Vyžrebovaným materským školám gratulujeme! Zasielame (na inšpiráciu) kompletnú sadu zošitov pracovných zošitov. Víťazmi Malej logickej olympiády 2020 sú všetky šikovné deti, ktoré sa zapojili. Svojou odvahou a zanietením podujať sa riešiť neľahké úlohy nás potešili. Obrovské ĎAKUJEME patrí pani učiteľkám a rodičom detí, ktorí registrovali deti do súťaže a nemalou mierou sa pričinili o bezproblémový priebeh realizácie súťaže.

Organizátormi piateho ročníka súťaže Malá logická olympiáda sú: celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným v spolupráci so Súkromnou základnou školou DSA v Prešove.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2020
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah