Žiaci zabojujú o titul Talent základných škôl regiónu Šariš - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Október 2023
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
TROJDŇOVÉ LOGICKÉ SÚSTREDENIE NADANÝCH DETÍ (ŽIAKOV ZŠ) SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.-5. NOVEMBRA 2023 V PROSTREDí POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. INFORMÁCIE NA STRÁNKE NADANEDIETA.SK.
November 2023
PREDNÁŠKA O BIODIVERZITE
SVETOM VEDY POČAS STRETNUTIA KLUBU NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE SPREVÁDZALA JEHO ČLENOV ODBORNÁ ASISTENTKA RNDr. BEÁTA BARANOVÁ, PhD.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2023
ROZUMIEME NADANÝM 2023/24
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 OPÄŤ MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ. REGISTRUJTE DETI/ŠKOLY.
November 2023
NADANÉ DETI VYSOKOŠKOLÁKOM
V NOVEMBRI 2023 SA V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU POD ZÁŠTITOU KATEDRY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PF PU V PREŠOVE USKUTOČNILA PREHLIADKA ROČNÍKOVÝCH PRÁC NADANÝCH DETÍ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Žiaci zabojujú o titul Talent základných škôl regiónu Šariš

Aktivity
Žiaci zabojujú o titul Talent základných škôl regiónu Šariš

Súťaž talentovaných žiakov, nad ktorou prevzala záštitu primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, je určená pre žiakov 5.- 9. ročníka základných škôl.
Pomocnú ruku iniciatíve Rozumieme nadaným podá Prešov
Netradičná súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš preverí logické myslenie, matematické schopnosti a verbálne myslenie žiakov. Súťaž patrí medzi projekty iniciatívy Rozumieme nadaným a organizačne sa na nej podieľajú Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a mesto Prešov. Autorom súťaže Talentov je špeciálny pedagóg a odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí PaedDr. Ľuboš Lukáč.

Réžiu školských kôl preberú ZŠ-ky
Základné školy môžu prihlasovať žiakov 5.-9. ročníka prostredníctvom webovej stránky nadanedieta.sk, kde nájdu registračný formulár. A to do 8. marca 2022.
Siedmy ročník súťaže talentov sa uskutoční v réžii samotných škôl. Po úspešnej registrácii súťažiacich budú mať k dispozícii testovací súbor. Organizátor súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš doručí testy školského kola elektronickou formou. Základná škola zodpovedá za vytlačenie testov a uskutočnenie testovania a vyhodnotenia na základe pokynov organizátora.

Sladká odmena aj zápis do Galérie talentov
Najúspešnejším riešiteľom (1. - 3. miesto) z každej z registrovaných ZŠ-iek budú po ukončení súťaže odovzdané ďakovné listy a sladká odmena. Víťazné „trojice“ sa zároveň zapíšu do Galérie Talentov, ktorá je zverejnená na webovej stránke organizátora.
Súťaž talentov základných škôl regiónu Šariš prebieha každoročne od roku 2015. V roku 2021 bola zrušená pre pandémiu Covid-u. Cieľom podujatia je podpora rozvoja logického myslenia žiakov základných škôl a identifikácia matematicky a logicky nadaných žiakov.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah