Žiaci zabojujú o titul Talent základných škôl regiónu Šariš - Nadané dieťa

Nadané dieťa
Máj 2022
LOGIFORMIÁDA
NADANÉ DETI Z KLUBU NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE SA ZAPOJILI DO TESTOVANIA LOGICKEJ SÚŤAŽE LOGIFORMIÁDA. NAPÄTIE SA DALO KRÁJAŤ!
Apríl 2022
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
PEDAGOGICKÁ FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE UŽ PO DESIATYKRÁT ZORGANIZOVALA TRADIČNÉ FINÁLOVÉ KOLO LOGICKEJ OLYMPIÁDY ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Apríl 2022
MIMORIADNY ÚSPECH!
LOGICKÉ MYSLENIE A ZRUČNOSTI POTREBNÉ PRE VSTUP DO ŠKOLY SI BUDE TENTO ROK ROZVÍJAŤ 6411 DETÍ Z 331 MATERSKÝCH ŠKÔL. IDE O NAJVYŠŠÍ POČET ZAREGISTROVANÝCH DETÍ OD VZNIKU SÚŤAŽE.
Apríl 2022
SILNÉ STRÁNKY NADANÝCH
NADANÉ DETI CVIČILI ROZMANITÉ TALENTY A NADANIA. TO VŠETKO V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA ŠMERALOVEJ ULICI V PREŠOVE POD HLAVIČKOU INICIATÍVY ROZUMIEME NADANÝM.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah

Žiaci zabojujú o titul Talent základných škôl regiónu Šariš

Aktivity
Žiaci zabojujú o titul Talent základných škôl regiónu Šariš

Súťaž talentovaných žiakov, nad ktorou prevzala záštitu primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, je určená pre žiakov 5.- 9. ročníka základných škôl.
Pomocnú ruku iniciatíve Rozumieme nadaným podá Prešov
Netradičná súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš preverí logické myslenie, matematické schopnosti a verbálne myslenie žiakov. Súťaž patrí medzi projekty iniciatívy Rozumieme nadaným a organizačne sa na nej podieľajú Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a mesto Prešov. Autorom súťaže Talentov je špeciálny pedagóg a odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí PaedDr. Ľuboš Lukáč.

Réžiu školských kôl preberú ZŠ-ky
Základné školy môžu prihlasovať žiakov 5.-9. ročníka prostredníctvom webovej stránky nadanedieta.sk, kde nájdu registračný formulár. A to do 8. marca 2022.
Siedmy ročník súťaže talentov sa uskutoční v réžii samotných škôl. Po úspešnej registrácii súťažiacich budú mať k dispozícii testovací súbor. Organizátor súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš doručí testy školského kola elektronickou formou. Základná škola zodpovedá za vytlačenie testov a uskutočnenie testovania a vyhodnotenia na základe pokynov organizátora.

Sladká odmena aj zápis do Galérie talentov
Najúspešnejším riešiteľom (1. - 3. miesto) z každej z registrovaných ZŠ-iek budú po ukončení súťaže odovzdané ďakovné listy a sladká odmena. Víťazné „trojice“ sa zároveň zapíšu do Galérie Talentov, ktorá je zverejnená na webovej stránke organizátora.
Súťaž talentov základných škôl regiónu Šariš prebieha každoročne od roku 2015. V roku 2021 bola zrušená pre pandémiu Covid-u. Cieľom podujatia je podpora rozvoja logického myslenia žiakov základných škôl a identifikácia matematicky a logicky nadaných žiakov.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2022
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah