nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti
informačný portál žiakov IV.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme množstvo projektov a aktivít v rámci iniciatívy Rozumieme nadaným.

Akcie, podujatia, udalosti
Makedo - najlepšia eko hračka na svete
Makedo je unikátny systém s ktorým spojíte spojkou alebo kĺbom rôzne materiály okolo nás. S Makedo stavebnicami spoznáte, že veci recyklovať a znova používať je nám prirodzené. Makedo je opakovane použiteľné - spojte a rozpojte koľkokrát chcete. S Makedo stavebnicou sa dá zahrať na mnoho spôsobov a vytvoriť nekonečne veľa nových vecí.

Pripravte sa na predobhajoby ročníkových prác
Dňa 19. decembra sa uskutočnia predobhajoby ročníkových prác žiakov IV.B. Úlohou žiakov je prostredníctvom samostatne pripraveného "referátu" predstaviť (v stručnosti) svoju pripravovanú ročníkovú prácu. Počas vášho vystúpenia (predobhajoby ročníkovej práce) nezabudnite uviesť jej (pracovný) názov, stručný obsah (čomu sa chcete v ročníkovej ...

Chemické pokusy v rukách nadaných detí
Decembrové stretnutie členov Klubu nadaných detí Prešov prebehlo v podobe pozorovania a overovania chemických pokusov. Za pomoci chemických súprav a látok sa trieda premenila na „chemické laboratórium“, v ktorom experimentovanie zaujalo všetkých členov. Nadané deti z Prešova sa oboznámili a vysvetlili si správne použitie základných pomôcok ako je ...

Prešovskí školáci sa vyberú "Po stopách Charlesa Dickensa"
Nadaní žiaci základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa zapojili do „čitateľského projektu“ celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Spoznávať diela velikána anglickej literatúry sa vyberú prostredníctvom projektu „Po stopách Charlesa Dickensa“. Hodiny čítania, práce s textom, výtvarné i komunitné stretnutia podporili veľvyslanci SR v zahraničí.

Logico je ideálnou kombináciou zábavy, hry a učenia
V novom školskom roku bude súčasťou vyučovania štvrtákov inovačný vzdelávací systém Logico. Ideálna kombinácia zábavy, hry a učenia je významnou pomôckou pri riešení úloh. Autokorektívna pomôcka a karta v sebe obsahuje spätnú väzbu, ktorá je okamžitým zdrojom sebakontroly a sebahodnotenia žiaka. Budúcnosť vašich detí sa začína už dnes.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky