Nadané dieťa

Nadané dieťa
Apríl 2021
LOGICKÉ ÚLOHY PRE NAJMENŠÍCH
PODPORIŤ ROZVOJ LOGICKÉHO MYSLENIA DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU NIKDY NIE JE NA ŠKODU. SKÚSIŤ SI TO S RATOLESŤAMI MÔŽETE V PRILOŽENÝCH ÚLOHÁCH OD PREŠOVSKÉHO PEDAGÓGA NA STRÁNKE PRESOV24.SK.
Jún 2021
PANDÉMIA A NADANÉ DETI
PANDÉMIA VÝRAZNE POZNAČILA VZDELÁVANIE. OPATRENIA NA ZMIERNENIE DOPADOV DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA  NA VZDELÁVACIE VÝSLEDKY ŽIAKOV BOLI SMEROVANÉ VŠADE, LEN NA NADANÝCH SA ZABUDLO.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Máj 2021
MEMORANDUM
PEDAGOGICKÁ FAKULTA PU V PREŠOVE A CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE V SABINOVE PODPÍSALI MEMORANDUM O VZÁJOMNOM POROZUMENÍ A SPOLUPRÁCI.
Apríl 2021
ŠARIŠSKÁ GALÉRIA VIRTUÁLNE
NADANÉ DETI Z PREŠOVA A HUMENNÉHO SA STRETLI VIRTUÁLNE PROSTREDNÍCTVOM PLATFORMY ZOOM S RIADITEĽOM ŠARIŠSKEJ GALÉRIE V PREŠOVE PHDR. RUDOLFOM DUPKALOM, PHD., MBA.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah
Celoslovenská iniciátíva Rozumieme nadaným vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prinášame jedinečný program zameraný na intelektovo nadaných žiakov. Podporujeme nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity. Náš tím tvoria skúsení učitelia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, ale aj osobnosti kultúrneho života a študenti vysokých škôl.
Pandémia výrazne poznačila vzdelávanie. Školy a poradenské zariadenia zvládali dištančnú formu vzdelávania najlepšie ako mohli, niektoré lepšie, iné s problémami. Povedzme si pravdu, neboli sme na to pripravení. Nie vlastnou vinou sme sa odrazu ocitli akoby na "opustenom ostrove".
Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Sabinove podpísali 10. mája 2021 Memorandum o vzájomnom porozumení a spolupráci.
Nadané deti virtuálne navštívili Šarišskú galériu
Nadané deti z Prešova a Humenného sa stretli virtuálne prostredníctvom platformy ZOOM s riaditeľom Šarišskej galérie v Prešove PhDr. Rudolfom Dupkalom, PhD., MBA.
Podporiť rozvoj logického myslenia detí predškolského veku nikdy nie je na škodu. Skúsiť si to s ratolesťami môžete v priložených úlohách od prešovského pedagóga.
"Milí priatelia, vyše dva roky som tvoril pre vaše deti knihu, ktorá nie je čistou učebnicou, hoci sa z nej mnohé môžu naučiť. Nie pre školu, ani pre známky, ale sami pre seba, pre svoj úspešný a šťastný život. Nazval som ju Škola pre tvoju budúcnosť a je to rovnako manuál, ako sa učiť, ale aj fantasy, dobrodružstvo, hra. Pripravili sme kampaň, aby sme ju mohli vydať..." (Daniel Hevier)
Bojničania Michal Lekýr a Adam Rázga sú žiakmi základnej umeleckej školy. Ich talent môžete sledovať aj na youtube. Napríklad v podobe cover verzie legendárnej skladby Imagine od Johna Lennona. Kým Michal holduje bicím, Adam je nadaný spevák.
Zlepšiť si výslovnosť a rozšíriť slovnú zásobu detí. To boli hlavné ciele špecialistov – logopédov, ktorí tieto online hodiny ponúkajú zdarma. Online hodinu slovenského jazyka zažili nadané deti z 3.C na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove.
Vyše 4000 detí sa zapojí do tohtoročnej Logickej olympiády pre najmenších. Cieľom súťaže je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré najmenší budú potrebovať pri vstupe do školy.

Naše ďalšie projekty nájdete na stránke - odkaz Aktivity.
ORGANIZÁTOR
Centrum pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2021
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah