Nadané dieťa

Nadané dieťa
Október 2023
LOGICKÉ SÚSTREDENIE
TROJDŇOVÉ LOGICKÉ SÚSTREDENIE NADANÝCH DETÍ (ŽIAKOV ZŠ) SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.-5. NOVEMBRA 2023 V PROSTREDí POD SLANSKÝMI VRCHMI NA SIGORDE. INFORMÁCIE NA STRÁNKE NADANEDIETA.SK.
November 2023
PREDNÁŠKA O BIODIVERZITE
SVETOM VEDY POČAS STRETNUTIA KLUBU NADANÝCH DETÍ PRI SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE DSA V PREŠOVE SPREVÁDZALA JEHO ČLENOV ODBORNÁ ASISTENTKA RNDr. BEÁTA BARANOVÁ, PhD.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
August 2023
ROZUMIEME NADANÝM 2023/24
INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM PRINÁŠA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 OPÄŤ MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV, SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A POBYTOVÝCH PODUJATÍ. REGISTRUJTE DETI/ŠKOLY.
November 2023
NADANÉ DETI VYSOKOŠKOLÁKOM
V NOVEMBRI 2023 SA V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU POD ZÁŠTITOU KATEDRY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PF PU V PREŠOVE USKUTOČNILA PREHLIADKA ROČNÍKOVÝCH PRÁC NADANÝCH DETÍ.
Nadané dieťa
Prejsť na obsah
Celoslovenská iniciátíva Rozumieme nadaným vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prinášame jedinečný program zameraný na intelektovo nadaných žiakov. Podporujeme nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity. Náš tím tvoria skúsení učitelia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, ale aj osobnosti kultúrneho života a študenti vysokých škôl.
Svetom vedy počas stretnutia Klubu nadaných detí pri SZŠ DSA v Prešove sprevádzala jeho členov odborná asistentka RNDr. Beáta Baranová, PhD. Nadané deti zaujala rozmanitosť, pestrosť a variabilita ...
Dňa 8. novembra 2023 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pod záštitou Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Iniciatívy Rozumieme nadaným uskutočnila prehliadka ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov prešovských základných škôl.
V mesiaci november 2023 sa opäť budeme stretávať v Kluboch nadaných detí Prešov, ktoré máme na dvoch prešovských základných školách: ZŠ, Šmeralova 25 (štvrtok) a SZŠ DSA, Mukačevská 1 (piatok). Termíny stretnutí nájdete na našej stránke knd.sk.
Zaujímavé trojdňové logické sústredenie nadaných detí sa uskutoční v dňoch 3.-5. novembra 2023 v prostredí pod Slanskými vrchmi na Sigorde. Registrácia detí prebieha v októbri 2023 - do naplnenia max. počtu registrovaných detí. Informácie o logickom sústredení nájdete na stránke (v priloženom odkaze - kliknúť na názov príspevku).
S bohatou ponukou projektov a aktivít pre nadané deti prichádza v novom školskom roku tradične iniciatíva Rozumieme nadaným. Registrácia do projektov a aktivít, informácie o súťažiach a množstvo ďalších informácií nájdete na webovej stránke.
Iniciatíva Rozumieme nadaným prináša v školskom roku 2023/2024 opäť množstvo zaujímavých projektov, súťaží, aktivít, olympiád a pobytových podujatí. Bližšie informácie o registrácii detí/škôl a aktuálne (ešte) "voľných" projektov nájdete na stránke.
Jedinečný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných detí - Klub nadaných detí (KND). Registrovať môžete deti do dvoch Klubov nadaných detí v Prešove (SZŠ DSA, Mukačevská 1 alebo ZŠ, Šmeralova 25 v Prešove). Max. kapacita - 30 detí/Klub nadaných detí.
Hovorí sa, že pravý anglický lord by na opustenom ostrove potreboval dva kluby: jeden, do ktorého by chodil a druhý, do ktorého by nechodil. Nadané deti môžu aj v novom školskom roku navštevovať ten, ktorý je určený len im.

Naše ďalšie projekty nájdete na stránke - odkaz Aktivity.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2023
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah