nadanedieta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prešovské intelektovo nadané deti
informačný portál žiakov IV.B, triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Šmeralovej 25 v Prešove. Spoznajte prácu s nadanými deťmi, ich aktivity a náš spoločne vyplnený čas, ktorý dáva priestor týmto žiakom. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov sú zriadené na našej škole ako jedinej v Prešove. V súčasnosti realizujeme množstvo projektov a aktivít v rámci iniciatívy Rozumieme nadaným.

Akcie, podujatia, udalosti
Nadaní žiaci spoznávajú Európu
Štvrtáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove budú počas vyučovania „cestovať Európou“. Dobrodružnú cestu absolvujú počas hodín obohatenia v priebehu celého školského roka. Viac ako 500 miliónov ľudí, 28 členských štátov, májové narodeniny, rôzne oficiálne jazyky i zaujímavosti budú súčasťou témy o Európskej únii. Netradičné spoznávanie Európy ...

V Prešove oslávili Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov je podujatie, ktorým sa prešovské nadané deti zapojili do celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe. European Day of Languages sa oslavuje 26. septembra a všetky aktivity a podujatia majú za cieľ podporiť jazykové vzdelávanie. Žiaci štvrtého ročníka základnej školy na Šmeralovej ulici oslávili deň jazykov počas hodiny anglického jazyka.

Deti z Klubu nadaných detí Prešov otvorili obchod!
Stretnutia detí v Klube nadaných detí Prešov prinášajú každý týždeň rôzne témy. Manipulácia  s peniazmi, predchádzanie finančným problémom i porozumenie tvorbe cien a trhu zavládla na poslednom stretnutí štyridsiatka školákov zo základných škôl v Prešove. Naučiť sa peniaze prijímať, ale aj rozumne s nimi nakladať si vyskúšali prostredníctvom ...

Školáci si pripomenuli veľkého herca - Františka Filipovského
Žiaci v Prešove sa učia a spoznávajú životy slávnych osobností prostredníctvom ranných komunít. Posledný deň týždňa venujú časť vyučovania osobnostiam, ktoré zmenili svet. Zaujímavému príbehu zo života českého herca Františka Filipovského načúvali školáci na rannom stretnutí a nechýbali ani ukážky z tvorby nezabudnuteľného komika. Ten by sa bol ...

Logico je ideálnou kombináciou zábavy, hry a učenia
V novom školskom roku bude súčasťou vyučovania štvrtákov inovačný vzdelávací systém Logico. Ideálna kombinácia zábavy, hry a učenia je významnou pomôckou pri riešení úloh. Autokorektívna pomôcka a karta v sebe obsahuje spätnú väzbu, ktorá je okamžitým zdrojom sebakontroly a sebahodnotenia žiaka. Budúcnosť vašich detí sa začína už dnes.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky