Nadané dieťa

Nadané dieťa
Január 2024
NOVINKA V ESHOPE UNIPO
VEDECKÚ MONOGRAFIU -  ŽIAK S INTELEKTOVÝM NADANÍM A PORUCHOU POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU V ŠKOLSKEJ INKLÚZII (ĽUBOŠ LUKÁČ, BIBIÁNA HLEBOVÁ) ZAKÚPITE V ESHOPE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY.
Január 2023
NADANÍ SÚ V KAŽDEJ ŠKOLE
PREŠOV SA CHYSTÁ UŽ NA OTVORENIE TRETIEHO KLUBU NADANÝCH DETÍ. O POSLANÍ A FILOZOFII KLUBOV, OSOBNOSTI UČITEĽA PRACUJÚCEHO S NADANÝMI A MNOŽSTVE AKTIVÍT... , V ROZHOVORE NA STRÁNKE.
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Február 2024
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ORGANIZÁTORI LOGICKEJ OLYMPIÁDY OHLÁSILI TENTORAZ ZAREGISTROVANIE 2673 ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÍ. FINÁLE SÚŤAŽE SA USKUTOĆNÍ V MÁJI NA PF PU V PREŠOVE.
Február 2024
HERECKÝ WORKSHOP
V KLUBE NADANÝCH DETÍ PRI SZŠ DSA V PREŠOVE SME PRIVÍTALI HERCA PREŠOVSKÉHO DJZ JAKUBAA KUCHÁRA. HERECKÝ WORKSHOP BOL VENOVANÝ REČOVEJ A HLASOVEJ PRÍPRAVE, ...
Nadané dieťa
Prejsť na obsah
Celoslovenská iniciátíva Rozumieme nadaným vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prinášame jedinečný program zameraný na intelektovo nadaných žiakov. Podporujeme nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity. Náš tím tvoria skúsení učitelia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, ale aj osobnosti kultúrneho života a študenti vysokých škôl.
Organizátori Logickej olympiády ohlásili tentoraz zaregistrovanie 2673 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Finále 12. ročníka najväčšej celoslovenskej súťaže intelektovo nadaných detí sa uskutoční v máji na Pedagogickej fakulte (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove.
V Klube nadaných detí pri Súkromná základná škola DSA Prešov sme privítali herca Divadla Jonáša Záborského v Prešove - Jakuba KUCHÁRA 🎭 Herecký workshop bol venovaný rečovej a hlasovej príprave, trikom sebavedomého vystupovania, práci s telom, pamäťou, rovnako aj naslúchaniu pokynov réžie, spolupráci s ostatnými hercami atď. 🎉🦸‍♂️✨👑
Prešov sa chystá už na otvorenie tretieho klubu nadaných detí. O poslaní a filozofii klubov, osobnosti učiteľa pracujúceho s týmito deťmi a množstve aktivít, ktoré na deti čakajú pri každom stretnutí ako prekvapenie, porozprávali pedagógovia nadaných detí Ľuboš Lukáč, Juliána Sedláková a Ingrid Storinská.
Iniciatíva Rozumieme nadaným prináša v školskom roku 2023/2024 opäť množstvo zaujímavých projektov, súťaží, aktivít, olympiád a pobytových podujatí. Bližšie informácie o registrácii detí/škôl a aktuálne (ešte) "voľných" projektov nájdete na stránke.
Vedecká monografia prezentuje teoretické východiská, metodológiu a metodiku výskumu, ako aj výskumné závery súvisiace s problematikou inkluzívnej edukácie žiaka s intelektovým nadaním a ADHD v mladšom školskom veku.
Intelektovo nadané deti sa môžu zapojiť do 12. ročníka Logickej olympiády. Ide o súťaž mimoriadne nadaných žiakov do 15 rokov, ktorí navštevujú základné školy a osemročné gymnáziá.
Svetom vedy počas stretnutia Klubu nadaných detí pri SZŠ DSA v Prešove sprevádzala jeho členov odborná asistentka RNDr. Beáta Baranová, PhD. Nadané deti zaujala rozmanitosť, pestrosť a variabilita ...
Dňa 8. novembra 2023 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pod záštitou Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Iniciatívy Rozumieme nadaným uskutočnila prehliadka ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov prešovských základných škôl.

Naše ďalšie projekty nájdete na stránke - odkaz Aktivity.
ORGANIZÁTOR
Centrum poradenstva a prevencie, Sabinov
Created with WebSite X5
COPYRIGHT@2013-2024
O NÁS
Projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadané dieťa
Rozumieme nadaným
VŠETKY MATERIÁLY PUBLIKOVANÉ NA TEJTO STRÁNKE SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A ICH PREBERANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE ZAKÁZANÉ.
Návrat na obsah